Effektiv Projektgranskning – din sikkerhed for det forventede resultat

Hos Brade Consulting forstår vi vigtigheden af omhyggelig projektgranskning. Derfor ser vi på projektet fra flere perspektiver, for at sikre på en grundig forventningsafstemning mellem bygherre og entreprenør, så fejl, udfordringer mm. er elimineret før den del af projektet igangsættes.

Med vores entreprenørbaggrund er vi i stand til at granske projektet i forhold til bygbarheden og identificere potentielle risici, udfordringer og muligheder.

Er byggeprojektet levedygtigt?

Projektgranskning er yderst vigtigt for os i Brade Consulting, da processen er til for at sikre, et projekt er levedygtigt og realistisk at gennemføre.
Det indebærer en teknisk, økonomisk og byggeprocesmæssig vurdering af projektet for at identificere eventuelle problemer, før de opstår.

Vi tilbyder både interne og eksterne eksperter, der kan bidrage til planlægnings- og beslutningsprocessen for ethvert projekt.

Derfor er projektgranskning vigtig

Kort sagt, er der tre hovedårsager til at vi i Brade Consulting ser projektgranskning som et afgørende parameter for en god proces for både bygherre og entreprenør:

  • Identifikation af potentielle problemer: Projektgranskning involverer en teknisk, økonomisk vurdering af et projekt for at identificere eventuelle problemer, før de opstår. Ved at forudsige potentielle risici og udfordringer kan man træffe beslutninger, der kan minimere disse risici og optimere projektets succes.
  • Grundig forventningsafstemning: Projektgranskning hjælper med at sikre en grundig forventningsafstemning mellem bygherre, rådgiver og entreprenør, så begge parter er på samme side, når det kommer til projektets mål, tidsplan og budget. Dette kan hjælpe med at undgå misforståelser og konflikter senere i projektet.
  • Bedre beslutningsgrundlag: En grundig projektgranskning giver et bedre beslutningsgrundlag, da man har mere information og bedre forudsigelser om projektets muligheder og risici. Dette kan hjælpe med at træffe mere informerede beslutninger,

Desværre ser vi oftere og oftere, at der ikke bliver lagt nok vægt på området, hvilket medfører store omkostninger og frustrationer hos alle parter senere i processen.
Derfor vil et samarbejde med os, starte med en projektgranskning, ligesom vi anbefaler, at vi starter med en uvildig granskning, hvis vi bliver kaldt ind på en i forvejen igangværende proces.

Det er jeres sikkerhed for at byggeprojektet når sine mål, til den ønskede tid og med det resultat, der er forventet – og betalt for.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at minimere risici og opfylde dine mål og krav i dit projekt?