Her kan du finde svaret på de oftest stillede spørgsmål

Nedenfor finder du svarene på de spørgsmål, som vi oftest modtager.

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri er en tilgang til byggeri, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af byggeri og har til formål at minimere miljøpåvirkningen og øge bæredygtigheden i hele byggeriets livscyklus, fra design og bygning til drift og nedrivning. Dette kan omfatte brug af materialer, der er mere miljøvenlige, energieffektive og genanvendelige, og brug af energieffektive teknologier og systemer, der kan reducere energiforbruget og CO2-udledningen. Målet med bæredygtigt byggeri er at skabe bygninger, der er mere økonomisk bæredygtige, miljøvenlige og sunde for brugerne.

Bygherrerådgivning - Energioptimering

Energioptimering er en proces, hvor man identificerer og implementerer måder at reducere energiforbruget på og dermed øge effektiviteten og bæredygtigheden af en given proces, bygning eller system. Dette kan omfatte brug af energieffektive teknologier, bedre styring af energiforbrug, optimering af energiforbruget i produktionsprocesser og mere effektiv udnyttelse af eksisterende energikilder. Målet med energioptimering er at reducere omkostningerne, minimere miljøpåvirkningen og forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden.

Bygherres udfordring

En bygherres største udfordring kan variere afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af ​​byggeprojektet, men nogle generelle udfordringer, som bygherrer kan opleve, omfatter:

 1. Budgetoverskridelser: En af de største udfordringer for bygherrer er at holde byggeprojektet inden for budgettet. Der kan opstå uventede omkostninger, som kan føre til budgetoverskridelser, og det er bygherrens ansvar at håndtere disse omkostninger og sikre, at projektet ikke løber tør for midler.
 2. Tidsplaner: Bygherrer skal også være opmærksomme på tidsplaner og sørge for, at projektet afsluttes til tiden. Forsinkelser kan opstå på grund af forskellige faktorer, som kan påvirke projektets succes.
 3. Kvalitet: En anden udfordring er at sikre, at det endelige resultat lever op til bygherrens forventninger og krav. Kvalitetskontrol og sikring af, at alt arbejde udføres i henhold til de specificerede standarder, kan være udfordrende, især når der er mange forskellige entreprenører involveret i projektet.
 4. Kontrakter: Bygherrer skal også forhandle og underskrive kontrakter med forskellige entreprenører og leverandører. Det kan være en udfordring at forstå og forhandle de forskellige krav og betingelser, der er inkluderet i disse kontrakter.
 5. Risici: Der er altid en vis risiko for, at noget går galt under et byggeprojekt. Bygherrer skal være forberedt på at håndtere eventuelle uventede problemer og sikre, at de har de nødvendige ressourcer til at tackle disse udfordringer.

Disse udfordringer kan være krævende og stressende for bygherrer, men ved at have en god projektledelse og samarbejde med pålidelige entreprenører og partnere, kan bygherrer i høj grad minimere risici og sikre en vellykket afslutning på byggeprojektet.

Commissioning

Commissioning i byggeriet refererer til en proces, hvorved et nyt byggeri eller en renovering af et eksisterende byggeri bliver testet og verificeret for at sikre, at alle bygningens systemer fungerer korrekt og optimalt.

Commissioning i byggeriet omfatter normalt følgende trin:

 1. Planlægning og design af bygningens systemer og deres funktioner.
 2. Installation og opbygning af bygningens systemer i overensstemmelse med planen og designet.
 3. Testning af systemerne for at sikre, at de fungerer korrekt og optimalt i henhold til de nødvendige standarder og specifikationer. udfordrende, især når der er mange forskellige entreprenører involveret i projektet.
 4. Dokumentation af testresultaterne og eventuelle nødvendige justeringer af systemerne.
 5. Endelig testning og verifikation af alle systemer for at sikre, at bygningen er klar til brug.

Effektiv commissioning i byggeriet er afgørende for at sikre, at bygningen fungerer optimalt og leverer de forventede resultater i forhold til komfort, energieffektivitet, drift og vedligeholdelse. Det kan også hjælpe med at minimere risikoen for fejl og problemer i bygningen, som kan føre til ekstra omkostninger og forsinkelser.

Drift og bygningsvedligehold

Bygningsvedligehold og D&V (Drift og Vedligeholdelse) er to tæt beslægtede begreber, der refererer til de opgaver, der skal udføres for at opretholde en bygnings tilstand og funktion.

Bygningsvedligehold omfatter en række aktiviteter, der skal sikre, at en bygnings struktur og funktion opretholdes i en god og sikker stand. Dette inkluderer regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af bygningens installationer og faciliteter, såsom VVS- og elektriske systemer, varme- og kølesystemer, ventilationssystemer, elevatorsystemer og meget mere.

D&V refererer til de processer og rutiner, der er nødvendige for at sikre, at en bygnings funktioner og installationer fungerer effektivt og optimalt. Dette inkluderer både forebyggende vedligeholdelse, såsom regelmæssig inspektion og rengøring, samt reparationer og udskiftning af beskadigede eller nedslidte dele eller installationer.

De fleste virksomheder og organisationer, der ejer eller lejer bygninger, er ansvarlige for vedligeholdelse og D&V af deres bygninger. Dette inkluderer både små og store virksomheder, offentlige og private organisationer, og omfatter alt fra små kontorlokaler til store industrielle komplekser.

Bygningsvedligehold og D&V er vigtige faktorer for at sikre en sikker, sund og effektiv drift af bygninger. Det er derfor vigtigt at have en effektiv plan og system til at udføre disse opgaver, og at sørge for at der er tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til rådighed til at udføre disse opgaver på en tilfredsstillende måde.

Energioptimering i byggeri

Energioptimering i byggeri er en proces, hvor man søger at reducere energiforbruget i en bygning ved at identificere og implementere forskellige foranstaltninger, der kan mindske energiforbruget og øge energieffektiviteten. Dette kan omfatte alt fra isolering af bygningen og udskiftning af vinduer og døre til at optimere varme-, ventilations- og kølesystemer.

Formålet med energioptimering i byggeri er at reducere den samlede energiomkostning og samtidig forbedre komforten for bygningens brugere. Det kan også bidrage til at reducere bygningens miljøpåvirkning ved at mindske dens CO2-aftryk og andre emissioner.

Energioptimering i byggeri kan udføres både i nye bygninger og eksisterende bygninger. For nye bygninger kan energioptimering være en integreret del af designprocessen, mens eksisterende bygninger kan gennemgå en energianalyse for at identificere mulige forbedringer og implementere energieffektive teknologier og systemer.

Hvorfor teknisk energioptimering?

Teknisk energioptimering er vigtig, fordi det kan hjælpe med at reducere energiforbruget i bygninger og dermed mindske bygningens miljøpåvirkning. Energioptimering kan også føre til besparelser på energiregningerne, hvilket kan være til gavn for både private og offentlige bygningsejere og lejere.

Desuden kan teknisk energioptimering hjælpe med at forbedre indeklimaet i bygningen og dermed skabe en mere behagelig og sund arbejds- eller boligmiljø for bygningens brugere. Ved at optimere varme-, ventilations- og kølesystemer kan man sikre, at temperaturen og luftkvaliteten i bygningen er optimal og dermed øge trivslen og produktiviteten for de mennesker, der opholder sig i bygningen.

Endelig kan teknisk energioptimering også være en vigtig del af bæredygtigt byggeri og bidrage til at opfylde klimamål og regulativer omkring energieffektivitet og CO2-reduktion. Ved at reducere energiforbruget i bygninger kan man bidrage til at nedbringe den samlede energiforbrug og reducere belastningen på planeten og dens ressourcer.

Facility management

Facility management (FM) i byggeriet er en tværfaglig tilgang til styring og drift af bygninger og faciliteter for at sikre, at de fungerer optimalt og opfylder de behov, som brugerne har. Det omfatter planlægning, design, konstruktion, vedligeholdelse, rengøring, sikkerhed, miljøstyring og andre services, der er nødvendige for at opretholde en bygnings funktion og effektivitet.

Facility management i byggeriet tager hensyn til forskellige faktorer, såsom brugernes behov og komfort, energieffektivitet, vedligeholdelsesomkostninger og sikkerhedskrav. Det involverer også kommunikation og samarbejde med forskellige interessenter, såsom bygherrer, arkitekter, entreprenører, leverandører og brugere.

FM i byggeriet spiller en vigtig rolle i at sikre, at bygninger og faciliteter er funktionelle, sikre, bæredygtige og miljøvenlige. Det kan også hjælpe med at reducere omkostningerne og forbedre den overordnede effektivitet og produktivitet i bygningen.

God byggeprojektledelse

God byggeprojektledelse er en vigtig faktor for at sikre en vellykket gennemførelse af et byggeprojekt. Det involverer en række kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at styre og koordinere de mange forskellige elementer i et byggeprojekt, såsom design, ingeniørtjenester, arbejdskraft, materialer og tidsplaner.

Nogle af de vigtige elementer i god byggeprojektledelse inkluderer:

 1. Planlægning: At skabe en detaljeret og realistisk plan for hele byggeprocessen, herunder tidsplaner, budgetter, ressourceallokering og risikostyring.
 2. Kommunikation: At kommunikere klart og effektivt med alle involverede parter, herunder entreprenører, arkitekter, ingeniører, leverandører, myndigheder og kunder.
 3. Styring: At styre og koordinere de forskellige aspekter af byggeprojektet, herunder planlægning, design, konstruktion, test og idriftsættelse.
 4. Kvalitetskontrol: At sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de specificerede standarder og krav, og at kvaliteten af det udførte arbejde er i overensstemmelse med forventningerne.
 5. Overvågning: At overvåge fremskridt og ressourcer, og at træffe beslutninger og foretage justeringer efter behov for at opretholde tidsplaner og budgetter.
  6. Problemløsning: At kunne håndtere uventede problemer og forhindringer i byggeprocessen og finde løsninger, der holder projektet på sporet.

God byggeprojektledelse kræver også en stærk ledelsesmæssig og organisatorisk evne samt en god teknisk og faglig viden inden for byggeri og konstruktion. En erfaren projektleder kan bidrage til at sikre, at et byggeprojekt udføres med høj kvalitet, på tid og inden for budgettet.

HVAC

HVAC byggeledelse i byggeriet refererer til at styre og overvåge installationen og vedligeholdelsen af varme-, ventilations- og aircondition-anlæg i bygninger.

HVAC byggeledelse i byggeriet omfatter normalt følgende trin:

 1. Planlægning af HVAC-systemet og dets placering i bygningen i overensstemmelse med bygningsreglementet og projektets specifikationer.
 2. Overvågning af installationen af HVAC-systemet for at sikre, at det udføres korrekt og i henhold til de tekniske specifikationer.
 3. Sikring af, at HVAC-systemet fungerer effektivt og opfylder de nødvendige standarder for luftkvalitet og energieffektivitet.
 4. Håndtering af vedligeholdelsen af HVAC-systemet og sikring af, at det er i god stand og fungerer optimalt.
 5. Rapportering af HVAC-systemets status og fremskridt til ledelsen og andre interessenter.

Effektiv HVAC byggeledelse i byggeriet er afgørende for at sikre, at bygningens indeklima er sundt og behageligt for beboerne og/eller brugerne. Det kan også hjælpe med at minimere energiforbruget og omkostningerne forbundet med opvarmning, ventilation og aircondition

Moderne bæredygtigt og cirkulært byggeri

Moderne bæredygtigt og cirkulært byggeri er en tilgang til byggeri, der er designet til at minimere miljøpåvirkningen og samtidig øge effektiviteten i hele byggeriets livscyklus, fra design og bygning til drift og nedrivning. Det er en tilgang, der fokuserer på at skabe bygninger, der er mere energieffektive, miljøvenlige, økonomisk bæredygtige og samtidig skaber et sundere og mere behageligt miljø for bygningens brugere.

Bæredygtigt byggeri fokuserer på at designe og konstruere bygninger, der er mere energieffektive og har mindre miljøpåvirkning end traditionelle bygninger. Dette opnås gennem brug af materialer, der er mere miljøvenlige og energieffektive, og gennem brug af energieffektive systemer, såsom solcellepaneler, vindmøller og regnvandsopsamling.

Cirkulært byggeri er en tilgang, der tager udgangspunkt i principperne i den cirkulære økonomi, hvor man ser materialer som en ressource, der skal genanvendes og genbruges så meget som muligt. Det betyder, at man i cirkulært byggeri bruger materialer, der kan genbruges, og at man har fokus på at designe bygninger, der kan demonteres og genanvendes, når deres levetid er slut.

Moderne bæredygtigt og cirkulært byggeri kombinerer principperne fra begge tilgange og omfatter en række forskellige designprincipper og teknologier. Nogle af disse inkluderer:

 • Energioptimering: Bæredygtige bygninger er designet til at minimere energiforbruget og CO2-udledning. Dette kan omfatte brug af energieffektive materialer og systemer, som solcellepaneler og vindmøller.
 • Materialeoptimering: Cirkulære principper betyder, at man tager hensyn til ressourceforbrug og genanvendelse af materialer, både i design og byggeproces. Dette kan omfatte brug af genanvendelige materialer, reduktion af affaldsmængden og udvikling af nye materialer og teknologier, som kan bruges i en cirkulær økonomi.
 • Sundhed og komfort: Bæredygtige bygninger er også designet med fokus på at skabe et sundt og behageligt miljø for brugerne, med gode indendørs luftkvalitet, dagslys og akustik, og med brug af naturlige materialer.

Moderne bæredygtigt og cirkulært byggeri er en tilgang, der tager højde for både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af byggeri og har til formål at skabe bygninger, der er mere bæredygtige og ressource

Økonomistyring i byggeriet

Økonomistyring i byggeriet refererer til at styre og overvåge projektets økonomi og udgifter. Det omfatter typisk planlægning, overvågning og kontrol af projektets udgifter, både hvad angår materiale- og arbejdsomkostninger.

Økonomistyring i byggeriet omfatter normalt følgende trin:

 1. Budgettering af projektets samlede omkostninger baseret på estimater for arbejdskraft, materialer og andre udgifter.
 2. Overvågning af de faktiske udgifter og sammenligning med det oprindelige budget for at identificere eventuelle afvigelser og årsagerne til dem.
 3. Foretagelse af justeringer af budgettet og projektplanen, hvis der er behov for det, for at sikre, at projektet stadig er inden for de fastsatte økonomiske rammer.
 4. Håndtering af betalinger til entreprenører og leverandører i henhold til de fastsatte betalingsplaner og i overensstemmelse med kontrakten.
 5. Rapportering af økonomiske data og status for projektet til ledelsen og andre interessenter.

Effektiv økonomistyring i byggeriet er afgørende for at sikre, at projektet er inden for de økonomiske rammer og er økonomisk bæredygtigt. Det kan også hjælpe med at minimere risikoen for overskridelse af budgettet, overskridelse af tidsplanen og andre problemer, der kan påvirke projektets succes.

Processtyring i byggeriet

Processtyring i byggeriet refererer til at styre og optimere arbejdsprocesserne i byggeprojektet, således at opgaverne bliver udført effektivt og i overensstemmelse med projektets mål og krav. Processtyring er en vigtig del af projektledelsen, og det indebærer ofte en iterativ proces af planlægning, implementering, kontrol og justering af arbejdsprocesserne i byggeprojektet.

Processtyring i byggeriet omfatter normalt følgende trin:

 1. Identificering af arbejdsprocesserne, der kræves for at udføre byggeprojektet.
 2. Planlægning af hver proces for at sikre, at den udføres på en effektiv og sikker måde og er i overensstemmelse med projektets krav og tidsplan.
 3. Implementering af arbejdsprocesserne og overvågning af, hvordan de udføres i praksis.
 4. Kontrol af arbejdsprocesserne ved at evaluere, om de opfylder projektets krav, tidsplan og kvalitetsstandarder.
 5. Justering af arbejdsprocesserne, hvis der opstår problemer eller forsinkelser, eller hvis der er behov for at optimere processerne yderligere.

Processtyring i byggeriet er vigtigt for at sikre, at byggeprojektet udføres effektivt og i overensstemmelse med de fastsatte krav og tidsplaner. En effektiv processtyring kan også hjælpe med at minimere risikoen for fejl og forsinkelser i byggeprojektet og bidrage til at forbedre kvaliteten af det færdige projekt.

Projekteringsledelse i byggeriet er en proces

Projekteringsledelse i byggeriet er en proces, hvor en projektleder eller en gruppe af projektledere er ansvarlige for at styre og koordinere projektet fra idé til færdiggørelse af projekteringsfasen. Projekteringsledelse omfatter typisk planlægning og organisering af projektteamet, identifikation af mål og krav, udarbejdelse af tidsplaner og budgetter, overvågning af projektfremdrift og kommunikation med interessenter. Formålet med projekteringsledelse er at sikre, at projektet opfylder kravene og målene, og at det er gennemførligt og bæredygtigt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Projekteringsledelse udføres normalt af erfarne projektledere med teknisk ekspertise og god forståelse af byggeriets processer og krav.

Teknisk energioptimering

Teknisk energioptimering og konstruktiv energioptimering er to forskellige tilgange til at forbedre energieffektiviteten i bygninger og andre tekniske systemer.

Teknisk energioptimering involverer primært optimering af de tekniske systemer og udstyr, som anvendes i bygninger og andre tekniske anlæg. Det kan involvere at installere mere effektive varme- og kølesystemer, udskifte lyskilder med mere energieffektive LED-lamper eller installere automatisk styring af ventilation og belysning. Teknisk energioptimering kan også omfatte monitorering og overvågning af energiforbruget, så det er muligt at identificere områder, hvor yderligere energibesparelser kan opnås.

Konstruktiv energioptimering er en tilgang, der fokuserer på at forbedre bygningens konstruktion og materialer for at reducere energiforbruget. Dette kan omfatte at installere bedre isolering, forbedre tætheden af bygningens konstruktion, bruge vinduer med højere energieffektivitet eller installere grønne tage og facader. Konstruktiv energioptimering kan også involvere at anvende passive solvarmeløsninger til at varme bygningen op om vinteren eller installere solceller eller vindmøller for at producere elektricitet.

Begge tilgange er vigtige, når det kommer til at reducere energiforbruget og øge energieffektiviteten i bygninger og andre tekniske systemer. En kombination af teknisk og konstruktiv energioptimering kan føre til betydelige energibesparelser og en mere bæredygtig drift af bygninger og andre tekniske systemer.

Tidsplanlægning

Tidsplanlægning i byggeriet er en afgørende del af projektledelsen og refererer til udarbejdelsen af en detaljeret plan for, hvornår hver enkelt opgave i byggeprojektet skal udføres. En tidsplan er en vejledning, der hjælper med at koordinere og styre byggeprojektet, så det kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Tidsplanlægning i byggeriet omfatter normalt følgende trin:

 1. Identificering af alle de aktiviteter, der skal udføres for at gennemføre byggeprojektet.
 2. Bestemmelse af den tid, der kræves for hver aktivitet baseret på projektspecifikationer og tidligere erfaringer.
 3. Koordination af aktiviteterne i en samlet tidsplan, der viser, hvornår hver aktivitet skal udføres.
 4. Overvågning af tidsplanen for at sikre, at byggeprojektet forbliver på sporet, og at eventuelle forsinkelser eller ændringer behandles hurtigt og effektivt.

Tidsplanlægning i byggeriet kræver nøjagtighed og realistisk vurdering af de tid og ressourcer, der kræves for at gennemføre hver opgave i projektet. En veludarbejdet tidsplan kan hjælpe med at minimere risikoen for forsinkelser og fejl, øge effektiviteten og sikre, at byggeprojektet gennemføres til tiden og inden for budgettet.

Tilsyn i byggeriet er en proces

Tilsyn i byggeriet er en proces, hvor en eller flere personer er ansvarlige for at overvåge og sikre, at et byggeprojekt udføres i overensstemmelse med de krav, der er fastsat af lovgivning, regler og bestemmelser, og at det opfylder de tekniske specifikationer og kvalitetsstandarder. Tilsyn kan omfatte inspektioner af arbejdspladsen, verifikation af dokumentation og tegninger, kontrol af materialer og udstyr, og sikring af, at entreprenører og arbejdere overholder sikkerhedsregler og procedurer. Formålet med tilsyn i byggeriet er at sikre, at byggeprojektet udføres på en sikker, bæredygtig og effektiv måde, og at det opfylder kravene til kvalitet og lovgivning. Tilsyn udføres normalt af byggetekniske eller byggejuridiske eksperter, såsom bygningsinspektører, byggeledere eller projektchefer.

Vi er bygherrens mand

At være “bygherrens mand” og ikke leverandør indebærer at have en tæt relation til bygherren og arbejde for at imødekomme bygherrens behov og ønsker. Dette kan opnås ved at tage en aktiv rolle i projektet og arbejde for at levere et færdigt produkt, som lever op til bygherrens forventninger.

Nogle måder at være “bygherrens mand” kan omfatte:

 1. At have en åben kommunikation: Bygherren ønsker at føle sig inddraget i projektet og være opdateret på projektets fremskridt. Det er vigtigt at opretholde en åben kommunikation med bygherren og besvare eventuelle spørgsmål og bekymringer, som bygherren måtte have.
 2. At være opmærksom på bygherrens behov: Det er vigtigt at have en forståelse af bygherrens behov og ønsker. Ved at lytte og tage hensyn til bygherrens ønsker, kan man arbejde for at levere et produkt, der opfylder disse behov og ønsker.
 3. At arbejde i samarbejde med bygherren: Bygherren er en vigtig del af projektet, og det er vigtigt at arbejde i samarbejde med bygherren for at sikre, at projektet lever op til deres forventninger. Dette kan omfatte at give bygherren mulighed for at give feedback og give input i projektet.
 4. At have en forståelse af bygherrens mål: Bygherrens mål kan variere afhængigt af projektet. Det er vigtigt at have en forståelse af disse mål og arbejde for at imødekomme dem i projektet.
 5. At tage ansvar: At tage ansvar for projektet og sikre, at det leveres til tiden og inden for budgettet, kan hjælpe med at bygge tillid hos bygherren. Det kan også være en god idé at have en klar plan for, hvordan man håndterer eventuelle uventede problemer, der måtte opstå i løbet af projektet.

Ved at have en tæt relation til bygherren og arbejde for at levere et færdigt produkt, som opfylder deres behov og ønsker, kan man skabe en succesfuld byggeoplevelse for alle involverede parter.