Projekteringsledelse – Nøglen til succesfuld og effektiv byggeproces

Ansvarsfuld planlægning og projektledelse

Det er afgørende vigtigt at ethvert byggeprojekt bliver planlagt og projekteret på den bedst tænkelige måde.

Det omfatter alt fra tidlig planlægning, design og tegning til koordinering af arkitekter, ingeniører og entreprenører. Projektet skal være gennemarbejdet under projekteringen, udføres håndværksmæssigt korrekt, afleveres til tiden og inden for budgettet. Det ved vi hos Brade Consulting.

Derfor kigger vi ikke udelukkende på egen rolle i projektet, men lægger også stor vægt på at identificere og håndtere eventuelle risici og udfordringer i projektet og løbende sørge for en koordinering og tilvejebringelse af information mellem alle involverede parter.

Effektiv projekteringsledelse med fokus på bygherrens behov

Projekteringsledelse er et komplekst emne, der kræver mange færdigheder. Hos Brade Consulting har vores projekteringsledere en stærk entreprenør, rådgiver og bygherrerådgiver baggrund og årelang erfaring med komplicerede byggeprojekter helt fra start til slut.

Det betyder, at du som bygherre får en projekteringsleder, der har en forståelse for hele byggeprocessen og kan agere som bindeled mellem alle involverede parter. Det er vores ønske, at du oplever et stærkt, fagligt samarbejde, hvor du ikke er i tvivl om at fagligheden er i top.

Vi tør at tage udfordringen op

Vores erfaring gør os i stand til at stille de spørgsmål, der er nødvendige – ikke nødvendigvis populære. Vi har ikke svært ved at udfordre de forskellige discipliner i projektet for at sikre, at vigtige detaljer ikke overses. Men vores tilgang er også med henblik på at få alle parter på samme side og undgå misforståelser. Som uvildige projekteringsledere har vi kun dine behov og ønsker for øje, og vores vejledning i forhold til omkostninger og konsekvenser sikrer, at du har et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Vi arbejder som uvildige projekteringsleder, hvilket sikrer at du får en partner, der udelukkende har dine behov og ønsker i fokus, og som vejleder dig i forhold til omkostninger og konsekvenser.

Kontakt os allerede i dag, for at høre mere om vores metoder til god projekteringsledelse