I 2023 oplevede Brade Consulting ApS et bemærkelsesværdigt år præget af dynamiske forandringer og imponerende resultater. Vi startede året med en ambitiøs omstrukturering og formåede at fordoble vores medarbejderantal, hvilket styrkede vores position som en førende rådgivningspartner. Trods udfordringer opnåede vi en vækst på 35 %, og med et forventet budget på 18-20 millioner og er godt rustet til at fortsætte den positive udvikling i 2024.

Vi skiftede fokus fra indledende rådgivning til strategisk ledelse af forretningen med fokus på medarbejdertrivsel og forretningsudvikling.

Brade Consulting investerede i deres fremtid ved at fordoble medarbejderantallet, især inden for infrastruktur, for at imødekomme den store efterspørgsel efter infrastrukturprojekter.

Læs hele artiklen her.