Brade Consulting

Bygherrerådgivning, der alene varetager bygherrens interesse.

Kom sikkert i mål med byggeriet

Brade Consulting tilbyder bygherrerådgivning og projektledelse inden for de tekniske fag. Vi har særlige kompetencer inden for laboratoriebyggeri, rumstyring, HVAC og fjernvarme.

Som teknisk bygherrerådgiver evaluerer og justerer vi løbende opgaven. Med et solidt overblik sikrer vi, at tidsplaner og budgetter overholdes, og at arbejdet udføres i den aftalte kvalitet ved altid at allokere kompetente og betroede medarbejdere til det specifikke projekt. På den måde gør vi vores til, at byggeprojektet bliver en succes.

Vores kompetencer

Projekt-, projekterings- og fagledelse inden for tekniske fag.

  • Tidsplanlægning
  • Processtyring
  • Økonomistyring
  • Commissioning (CX)
  • Bygningsvedligehold og D&V

Vi har kun én kunde – og det er bygherren

Med et kritisk blik og en nysgerrig tilgang varetager vi bygherrens interesser. Vi risikoafdækker projektets forskellige stadier og har særligt fokus på, hvad projektændringer eller forsinkelser betyder for kunden. Hvis vi oplever smartere måder at udføre arbejdet på, foreslår vi det. På den måde kan vi skabe en strømlinet og effektiv byggeproces.

Vi sætter mål, tager ansvar, følger op og sikrer naturligvis, at opgaverne kommer helt i hus. Og så sætter vi en ære i at gå den sidste meter for bygherren.

Konkret betyder det, at vi ikke slipper opgaven, før den er afsluttet og overleveret til de rette faggrupper. Så er vi sikre på, at andre tager over og følger opgaven til dørs.

Tillid og tryghed for bygherren

Vores mission er at skabe tillid og tryghed hos den enkelte bygherre. Derfor har vi en struktureret og helhedsorienteret tilgang, hvor vi ser på den samlede opgave for at sikre den bedste løsning.

Vi afdækker bygherrens behov for involvering og sørger for, at bygherren får de nødvendige værktøjer og anbefalinger – hverken mere eller mindre. Kompetent rådgivning, faglige kompetencer, effektiv projektledelse og et solidt overblik sikrer et godt og gennemskueligt beslutningsgrundlag. Vi beder ikke bygherren tage stilling til mindre væsentlige beslutninger og læner os heller ikke tilbage med et ’vi afventer bygherren’. Vi følger op, når det kræves for at sikre opgavens fremgang.

Hvis det er nødvendigt for opgaven, er vi klar til at skifte roller i projektet forskellige faser for at opnå en strømlinet og forudsigelig proces.

Vores værdier

  • Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, minimalt hierarki og stor medindflydelse
  • Vi foretrækker et langsigtet samarbejde baseret på en god relation
  • Vi er kundens rådgiver frem for kontraktpart
  • Vi giver ikke op, før kunden har en optimal løsning på udfordringen
  • Vi arbejder for at skabe en arbejdsplads, som vi selv vil være en del af

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Nickolai_Brade_Consulting

Nickolai Brade
Direktør
Tlf.: +45 28 30 15 50
nb@brade-bc.dk

Udfyld formular